.
.
.

ISaving Việt Nam

Chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc: Quyết liệt, sáng tạo và tận tâm

Quyết liệt

Luôn luôn tiến lên thay vì nhìn về những thành quả trong quá khứ

Sáng Tạo

Suy nghĩ khác đi một chút để có thêm nhiều điều kỳ diệu xảy ra

Tận Tâm

Quy trình làm việc chuẩn hóa và mang đến hiệu quả cao

Quyết Liệt

Luôn luôn tiến lên thay vì nhìn về những thành quả trong quá khứ

Sáng Tạo

Suy nghĩ khác đi một chút để có thêm nhiều điều kỳ diệu xảy ra

Tận Tâm

Quy trình làm việc chuẩn hóa và mang đến hiệu quả cao

Nguyên tắc hoạt động ISaving?

Chúng tôi hiểu rằng, với sự lựa chọn ấy, chúng tôi sẽ phải rất trách nhiệm, trăn trở với bài toán thúc đẩy doanh số mà khách hàng đưa ra.

Với nguyên tắc hoạt động bằng sự tử tế trong mỗi cá nhân ISAVING, của cả tập thể ISAVING, chúng tôi hòa mình với khách hàng để hiểu nỗi đau mà khách hàng đang gặp phải, thị trường, đối thủ của khách hàng đang như thế nào, để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp.

Hình ảnh hoạt động

Dưới đây là một vài hình ảnh về các hoạt động của chúng tôi với đối tác và khách hàng