Công ty Cổ phần Tập Đoàn ISAVING VN là một công ty chuyên cung cấp chuỗi dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, dịch vụ Marketing online và cung cấp khóa học Online

Trong bối cảnh phát triển của xã hội, các nhu cầu về hoạch địch tài chính cá nhân là 1 nhu cầu rất cấp thiết, giúp cho mọi người có kế hoạch rõ ràng về tài chính : chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, nhằm mục đích kiến tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngoài ra, một vấn đề nan giải trong ngành giáo dục với bối cảnh xã hội hiện nay, đó là làm sao việc tiếp nhận kiến thức của học sinh không ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, bởi môi trường và khoảng cách địa lý.

Với Doanh Nghiệp, Marketing là huyết mạch cho sự tồn tại của Doanh Nghiệp. Hiểu được điều này, ISAVING GROUP cung cấp dịch vụ Marketing online: Google Ads, Facebook Ads, cam kết quảng cáo của khách hàng luôn xuất hiện với vị trí Top 4 trên trang nhất của Google.

Tầm nhìn:

Tới năm 2023, ISAVING GROUP sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu cung cấp dịch vụ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN, MARKETING ONLINE VÀ KHÓA HỌC ONINE

Sứ mệnh:

Đối với khách hàng: ISAVING GROUP xác định cho mình sứ trở thành “cánh tay nối dài của khách hàng”, dịch vụ của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu suất sản xuất, tiết kiệm về thời gian, chi phí. Từ đó, khách hàng chỉ cần tập trung vào công việc sản xuất chuyên môn, nâng cao doanh số sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế nước.

Đối với người lao động: Là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp người lao động có công việc ổn định, nâng cao thu nhập, đặc biệt ISAVING GROUP luôn chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự 

Đối với xã hội: Các dịch vụ của ISAVING GROUP  hỗ trợ giải quyết các vấn đề thất bại về kinh doanh của doanh nghiệp, vấn đề hoạch định tài chính của cá nhân, và tạo nền tảng hỗ trợ giáo dục cho các thế hệ học sinh

Tầm nhìn và sứ mệnh đó luôn là kim chỉ nam cho các hoạt động của ISAVING GROUP.