Khám sức khỏe tài chính

Đăng bởi ISAVING vào lúc 26/05/2020

 

Kiểm tra sức khỏe tài chính” là một công cụ riêng của iSaving giúp khách hàng đánh giá được tình hình tài chính hiện tại của bản thân, nhằm mang đến một giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của từng khách hàng.

Theo đó, khách hàng có thể tự xác định mức độ ưu tiên dành cho các nhu cầu tài chính quan trọng trong cuộc sống. Chẳng hạn như gây dựng quỹ giáo dục cho tương lai con trẻ, gây dựng tài sản, quỹ hưu trí, bảo hiểm về sức khỏe và tai nạn, hoặc bảo vệ nguồn thu nhập nếu không may xảy ra rủi ro, qua đó là tiền đề cho quá trình lập kế hoạch tài chính phù hợp với sức khỏe và giải quyết vấn đề ‘’bệnh’’ mà bạn đang mắc phải.

Kế hoạch tài chính

Coaching