ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các khách hàng hiện hữu đang tham gia bảo hiểm với Halu có yêu cầu giải quyết 1 trong 4 Quyền lợi bảo hiểm sau:
1. Hỗ trợ chi phí nằm viện/phẫu thuật
2. Bệnh hiểm nghèo
3. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
4. Tử vong

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

CÁC CHỨNG TỪ CẦN CHUẨN BỊ

HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN/ PHẪU THUẬT  HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN/ PHẪU THUẬT

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
2. Giấy ra viện
3. Giấy tờ y tế đối với Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật : Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Bảng kê chi tiết viện phí, Sổ y bạ
4. Các chứng từ y tế khác có liên quan (nếu có)

BỆNH HIỂM NGHÈO  BỆNH HIỂM NGHÈO

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
2. Giấy tờ y tế: Hồ sơ khám bệnh, Kết quả giải phẫu bệnh hoặc kết quả sinh thiết
3. Các chứng từ y tế khác có liên quan (nếu có)

THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN  THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
2. Biên bản về tại nạn của cơ quan có thẩm quyền
3. Giấy tờ y tế: Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến tai nạn (hồ sơ khám bệnh giấy ra viện, tóm tắt bệnh án …)
4. Bản gốc hợp đồng bảo hiểm

TỬ VONG  TỬ VONG

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
2. Trích lục khai tử
3. Biên bản về tại nạn của cơ quan thẩm quyền (trường hợp tai nạn)
4. Giấy tờ y tế : Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến sự kiện tử vong (hồ sơ khám bệnh, giấy ra viện, tóm tắt bệnh án...)
5. Bản gốc hợp đồng bảo hiểm

GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (QLBH) CHỈ TRONG 3 BƯỚC

01

Nhập thông tin yêu cầu GQQLBH, bao gồm thông tin về bên mua bảo hiểm

02

Chọn QLBH yêu cầu, đính kèm các ảnh chụp các chứng từ liên quan Quý khách đã chuẩn bị

03

Nhập số điện thoại của Bên mua bảo hiểm để xác nhận việc nộp yêu cầu GQQLBH đã hoàn tất
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

THỜI GIAN PHÚC ĐÁP TỪ HALU

Ngay sau khi gửi yêu cầu GQQLBH thành công:
. Màn hình sẽ hiện thông báo Quý khách đã hoàn tất Nộp hồ sơ GQQLBH
. Tin nhắn (SMS) xác nhận từ Halu sẽ được gửi đến số điện thoại Quý khách đã cung cấp.
. Đối với yêu cầu Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện/phẫu thuật, Halu sẽ gửi thư phúc đáp trong vòng 5 ngày làm việc
. Đối với yêu cầu Quyền lợi tử vong/Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo/Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Halu sẽ gửi thư phúc đáp trong vòng 7 ngày làm việc.
Lưu ý: Thời gian phúc đáp chỉ áp dụng khi hồ sơ yêu cầu GQQLBH được nộp đầy đủ chứng từ và hợp lệ. Trong trường hợp cần bổ sung chứng từ, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo đến Quý khách qua địa chỉ đã cung cấp trên hợp đồng.