Coaching

Đăng bởi ISAVING vào lúc 26/05/2020
 

Một giải pháp hỗ trợ mà iSaving muốn mang đến cho các bạn để trở thành trợ lý đích thực với sự công tâm, minh bạch và luôn đặt mục tiêu của bạn là tôn chỉ hoạt động. Hoạt động Coaching  giúp:

Theo sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của cá nhân và từ đó có thể cảnh báo, đưa ra các lựa chọn quyết định đầu tư dành cho bạn

Cập nhật tình hình tích lũy tài sản theo chu kì đăng kí từ đó xác định bạn và ước mơ của bạn còn cách nhau bao xa.

Khám sức khỏe tài chính

Kế hoạch tài chính