Chúng tôi, Công ty ISAVING Việt Nam (viết tắt là ISAVING) biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy ISAVING cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức ISAVING thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng dịch vụ của ISAVING sử dụng dịch vụ của ISAVING. Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của ISAVING có nghĩa là khách hàng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. ISAVING có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của ISAVING, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

1. Thông tin ISAVING cần Khách hàng cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ phần mềm của ISAVING, Khách hàng cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin ISAVING cần Khách hàng cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Khách hàng:

- Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh

- Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú

- Email, số điện thoại

2. Thông tin của Khách hàng sẽ được lưu giữ tại hệ thống của ISAVING khi nào?

Thông tin của Khách hàng sẽ được ISAVING lưu lại trên hệ thống của ISAVING trong các trường hợp thường gặp sau:

- Khi Khách hàng đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của ISAVING, hoặc mở một tài khoản với ISAVING.

- Khi Khách hàng nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến dịch vụ của ISAVING.

- Khi Khách hàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với ISAVING, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ISAVING.

- Khi Khách hàng tương tác với ISAVING, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

- Khi Khách hàng thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của ISAVING;

- Khi Khách hàng gửi ISAVING phản hồi hoặc khiếu nại;

- Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho ISAVING vì bất kỳ lý do nào;

- Các trường hợp khác mà ISAVING thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Mục đích ISAVING thu thập thông tin cá nhân của người dùng để làm gì?

Mục đích của ISAVING là mang lại cho Doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, ISAVING lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm:

- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng

- Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của ISAVING

- Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ ISAVING

- Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng

- Đo lường và cải thiện các dịch vụ của ISAVING

- So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Khách hàng cung cấp với bên thứ ba

- Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và ISAVING sẽ có thông báo cho Người sử dụng ISAVING trong từng trường hợp cụ thể.

ISAVING cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Khách hàng khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của ISAVING và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Khách hàng hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. ISAVING chỉ thay đổi thông tin của Khách hàng trên Website ISAVING khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Khách hàng.

4. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của  ISAVING

- Giải đáp thắc mắc khách hàng.

- Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi.

- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.

- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng

- Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của ISAVING

- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

- Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho ISAVING sẽ được lưu giữ trên hệ thống của ISAVING tại văn phòng của ISAVING. Khi cần khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN ISAVING VIỆT NAM

- Điện thoại: 0866899616

- Email: info@isaving.vn

- Website: isaving.vn

- Địa chỉ: LK23, số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ, hoặc lưu trữ trên hệ thống ISAVING trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm. Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của ISAVING.

6. Những người hoặc tổ chức được phép tiếp cận thông tin Khách hàng

Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Khách hàng trong một số trường hợp dưới đây:

- Thông tin đó Khách hàng đã công khai

- ISAVING được Khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin này

- Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu ISAVING cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực

- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu ISAVING tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp

- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên

- Cho các bên thứ ba khác mà ISAVING có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên ISAVING hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến ISAVING mà Khách hàng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của ISAVING.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Khách hàng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi ISAVING hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của ISAVING VIỆT NAM

- Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng

- Khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu ISAVING thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với ISAVING. ISAVING sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

 - ISAVING chỉ hỗ trợ Khách hàng thông qua tài khoản được Khách hàng chủ động cung cấp cho ISAVING.

- Khách hàng ngay lập tức thông báo cho ISAVING khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ

- Hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ mail: info@isaving.vn

8. Khách hàng cần làm gì để bảo mật thông tin?

- Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Khách hàng là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình.

- Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Khách hàng cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý nhận email marketing từ ISAVING.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ của ISAVING phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Khách hàng và ISAVING. ISAVING khuyến cáo Khách hàng nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Khách hàng vui lòng nào gửi về ISAVING theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: info@isaving.vn, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0866899616, hoặc liên hệ trực tiếp.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, ISAVING sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Khách hàng, trường hợp cần thiết, ISAVING có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. ISAVING sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ISAVING VIỆT NAM

Điện thoại: 0866899616

Email: info@isaving.vn

Website: isaving.vn

Địa chỉ: LK23, số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội

popup

Số lượng:

Tổng tiền: